Χοροθεραπεία

Αρχική » Ευεξία » Χοροθεραπεία

Όλες οι μορφές χορού και ιδιαίτερα οι παραδοσιακοί χοροί του τόπου, είναι αδιαμφισβήτητα τρόπος με τον οποίο η ψυχή μπορεί να εκφράζεται. Το σώμα πάλλεται στο ρυθμό του ακουστικού ερεθίσματος και ολόκληρος ο εσωτερικός μας κόσμος ζει τη στιγμή, απαλλαγμένος από όποιο προβληματισμό, μαζί με τους συγχορευτές. Δημιουργείται ένα δίκτυο επικοινωνίας συναισθημάτων, χαράς και οικειότητας όπου ο λόγος περισσεύει. Ακολουθούν αισθήματα πληρότητας και αγαλλίασης καθώς παράλληλα ο οργανισμός ευγνωμονεί για την ισχυρή ενεργοποίηση σε βιολογικό επίπεδο.

Οι λειτουργοί της ανθρωπιστικής οργάνωσης Cretan Zeus, σας καλούν να μυηθείτε σε αυτή τη μοναδική ψυχοπνευματική εμπειρία στην ενεργειακή τοποθεσία ΚΑΡΑΒΟΣ, όπου ανακατασκευάστηκε το ιστορικό resort KALYPSO CRETAN VILLAGE διαιωνίζοντας τη κοινωνική ζωή 150.000 ετών με όλα τα γνωρίσματα των κατοίκων της, τη φιλοξενία, τον ανθρωπισμό και πολιτισμό τους.