Καταρρίχηση

Για την καταρρίχηση πεδίων χρησιμοποιούμε τον εξοπλισμό της αναρρίχησης.

Αν και φαίνεται ένα απλό σπορ χρειάζεται σωστή εκπαίδευση, προετοιμασία και τη βοήθεια ενός επαγγελματία συνοδού. Παρότι χρειάζεται ιδιαίτερη συγκέντρωση και εσωτερική ισορροπία γίνεται διασκεδαστική με μοναδικές συγκινήσεις.

Προϋπόθεση είναι η ψυχική και σωματική υγεία.